Palvelu ohjaa kansalaisen
oikeaan kohtaan palvelupolulla

Palvelu on tehty sosiaali- ja terveysalan organisaatioille ja ammattilaisille, sekä ennen kaikkea kansalaisille

Eli kaikille niille, jotka liittyvät kansalaisen Hyvinvointiin.

Kansalainen

Mitä se tarjoaa?

Voi varata itselleen parhaiten soveltuvan palveluntarjoajan ja vapaan ajan.

Pystyy siirtämään ja perumaan jo tekemiään ajanvarauksia eli hoitamaan koko ajanvarausprosessin.

Näkee ajanvaraushistorian.

Hyödyt

Tukee kansalaisen aktiivista osallistumista ja oman vastuun lisäämistä.

Tukee kansalaisen valinnanvapautta.

Tarjottavia palveluita pystytään ohjaamaan tehokkaasti.

Ammattilainen

Mitä se tarjoaa?

Turha hallinnollinen työ vähenee.

Pystyy hallitsemaan sitä kokonaisuutta, jolla asiakkaalle annetaan ajanvarausmahdollisuuksia.

Hyödyt

Työaikaa säästyy, kun kansalainen tekee ajanvaraustoimenpiteet itse.

Minimoidaan käyttämättömät ajat ja aikojen siirtämisen tarve.

Työaikaa vapautuu muihin tehtäviin.

Palvelun järjestäjä

Mitä se tarjoaa?

Mahdollistaa asiakkaan asioinnin ohjaamisen ja itsepalvelun.

Järjestelmä tukee hoitoon hakeutumista ja koko hoito-/palveluprosessin ohjausta, ja tähän prosessiin liittyviä valtuutuksia ja säännöstöjä.

Hyödyt

Tuo kustannussäästöjä.

Tukee alueellisella tasolla kaikkia ajanvaraustyyppejä.

On taustajärjestelmistä riippumaton.

Järjestäjän muokattavissa tarpeen mukaan.

Missä se on jo
käytössä?

Ensimmäiset käyttöönotot tehty 2015

 • Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky
 • Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky
 • Etelä-Karjalan sosiaali ja terveyspiiri
 • Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden ky
 • Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä
 • Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ky
 • Eteläpohjanmaan sairaanhoitopiirin ky
 • Alueen kunnat
 • Tampereen kaupunki
 • Espoon kaupunki
 • Helsingin kaupunki
Väestöpohja 2,3 miljoonaa asukasta

Palvelun kehittämistä ohjataan kansallisesti ja kokonaisuus on rakennettu kansallisen määrittelyn mukaisesti