Palveluohjaimen käyttö laajenee asiakaskunnassamme

16.12.2016

HyvisSADe-hankkeessa kansallisesti määritelty ja kehitetty Palveluohjain – ajanvaraus ja palvelunhallinta (AVPH) on otettu hyvin vastaan. Kiinnostusta palvelun käyttöön on runsaasti sekä sosiaali- että terveyspalveluissa. Palvelua kehitetään jatkuvasti kattamaan laajemmin ja paremmin sote-sektorin ajanvaraus- ja palvelunhallintatarpeet. Palveluohjaimen mahdollistama asiointiprosessien sähköistäminen onkin digitalisaatiota parhaimmillaan!

Palveluohjain on tällä hetkellä käytössä Etelä-Pohjanmaalla, Etelä-Savossa, Itä-Savossa ja Careassa. Keski-Suomen käyttöönottoprojekti on loppusuoralla. Palvelun käyttöä ollaan laajennettu tai laajentamassa organisaatioissa toimintaympäristölähtöisesti mm. ultraääniajanvarauksiin, papa-seulontoihin, synnytysvalmennuksiin, erilaisiin hoitaja-ajanvarauksiin, työterveyshuollon terveystarkastuksiin, suun terveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin. Organisaatio- tai aluekohtaisen käyttöönottoprojektin jälkeen Palveluohjaimen käytön laajentaminen vaiheittain uusiin ajanvaraustoimintoihin on helppoa ja nopeaa.

Essoten suun terveydenhuollossa tuotantopilotissa olevan kansallisen puolesta asioinnin ratkaisun käyttökokemukset ovat olleet hyviä. Puolesta asiointia ajanvarauksessa päästään laajentamaan muiden organisaatioiden käyttöön vuodenvaihteen jälkeen.

Tällä hetkellä kansallinen ratkaisu kattaa ns. rekisteripohjaisen puolesta asioinnin eli 0-9 –vuotiaat lapset, joiden huoltajat voivat asioida lasten puolesta ajanvaraussovelluksessa. Tieto asiointioikeuksista haetaan kansallisista rekistereistä. Väestörekisterikeskus on suunnitellut tarjoavansa ensi vuoden alkukuukausina ensimmäisiä toteutuksia myös ns. valtakirjapohjaisesta puolesta asioinnista. Nämä uudet asiointimahdollisuudet tullaan tuomaan myös Palveluohjaimeen.

Yhteistyössä Medbitin kanssa ollaan tekemässä esiselvitystä palvelun käytöstä Pöytyällä. Palveluohjaimen käyttöä myös kuvantamispalveluiden eri käyttökohteissa ollaan selvittämässä. Ajanvarausoikeuden antaminen ulkopuolisella herätteellä – eli esimerkiksi kokonaan toisesta järjestelmästä tai riskitestistä tai muusta vastaavasta – on piirustuspöydällä ja tulee avaamaan jälleen uusia käyttökohteita ajanvaraukselle ja palvelunhallinnalle kansallisia hankkeita myöten.

Lisätietoja:

Jana Pullinen, jana.pullinen(at)hyvis-ict.fi
Atte Tikkanen, atte.tikkanen(at)hyvis-ict.fi