Palveluohjain myös sosiaalipalvelujen puolelle

16.12.2016

Menneen syksyn aikana kovempaan vauhtiin ponnistettu Palveluohjaimen sovittaminen tiiviimmin myös sosiaalipalveluiden prosesseihin etenee. Ensimmäisiä käyttöönottoja ollaan valmistelemassa mm. Essoten lastenvalvojan aikavarauksissa. Sosiaalipalveluiden erityisvaatimuksia on koottu ja käsitelty erillisessä kehitystiimissä jonka toimintaa Hyvis-ICT koordinoi. Työ jatkuu käyttötapausten parissa vielä ennen joulua.

Kehityskohteista päällimmäisinä ovat nousseet esille ammattilaisen tekemän ajanvarauksen helpottaminen prosessina sekä tietyissä käyttötapauksissa mahdollisesti tarvittavat käyttöoikeuksien tarkentamiset. Sinänsä Palveluohjain palvelee ja on jo käytettävissä sosiaalipalveluissa vastaavasti kuin terveyspalveluissa, mitään järjestelmäestettä käyttöönotoille tai laajentamiselle ei ole. Kehitystöillä pyritään sen sijaan edelleen helpottamaan toimintaa ja järjestelmän käyttöä erityisesti sosiaalipalveluista nousseissa käyttötilanteissa. Tällaisia ovat esimerkiksi juuri edellä mainittu ammattilaisen tekemän ajanvarauksen prosessin helpottaminen esimerkiksi niissä tapauksissa joissa ammattilainen varaa asiakkaalleen ajan tiiminsä toisen jäsenen tai toisen alan asiantuntijan kalenteriin.

Tuomalla myös sosiaalipalvelut Palveluohjaimeen ollaan jälleen monta askelta lähempänä sitä tavoitetta, että kansalaisella olisi sote-asioinneilleen vain yksi paikka, koottu näkymä ja yhteinen käyttöliittymä omiin ajanvarauksiin. Näin myös muistutukset ym. lisäpalvelut voidaan tarjota yhdestä paikasta ja palvelusta, vaikka taustalla onkin mahdollisesti useita ammattilaisten käyttämiä asiakas- ja potilastietojärjestelmiä. Asiakas ensin!

Lisätietoja:

Jana Pullinen, jana.pullinen(at)hyvis-ict.fi
Atte Tikkanen, atte.tikkanen(at)hyvis-ict.fi