Esimerkki etenemismallista

Ratkaisun hallintamalli

Ratkaisua hallitaan yhtiöpohjaisella hallintamallilla ja mallin mukainen sidosyksikkötoimija (=Hyvis-ICT Oy) vastaa ratkaisujen elinkaarimallin mukaisesta hallinnasta ja siitä, että ratkaisut pysyvät nykyisten ja tulevien kansallisten määrittelyiden mukaisina. Hoitopoluille voidaan määrittää monenlaisia sääntöjä liittyen hoitopolun kulkuun.

Sidosyksikkötoimija on velvoitettu ylläpitämään ratkaisun versionhallintaa, jatkokehitystä, käytössä olevan ratkaisuversion lähdekoodia sekä

hallinnoimaan/organisoimaan ratkaisun kehittäjäryhmän toimintaa.

Käyttöönotossa huomioitavaa

Käyttöönotossa hyödynnetään käyttöönoton valmispohjaa.

Käyttöönottoon vaikuttaa se, missä määrin halutaan käyttää Hyvis ICT:n sähköisen asioinnin alustan palveluita ja missä määrin omia olemassaolevia palveluita, mm.

– Palveluhakemistotiedot
– Turvallinen viestinvälitys
– Tuettavat asiakastieto- ja potilastietojärjestelmät

Käyttöönotossa on myös tärkeä huomioida organisaatiossa tarvittavat toiminnalliset muutokset

– Kansalaista ohjataan oikeasti digitaalisen asiakaspolun säännöstön mukaisesti
– Ammattilaisten työnkuvan muutokset
– Työprosessien muutokset

Kuka sen on tilannut?

Ajanvaraus- ja palveluhallintaratkaisu (palveluohjain) on kehitetty SADe-hankkeessa kansallisella tuella.

Tulokset annetaan kansallisesti hyödynnettäviksi.

Palvelun ottivat ensimmäisenä käyttöön HyvisSADe-yhteistyökumppanit.

Palvelun ovat kehittäneet ja sitä jatkokehittävät sosiaali –ja terveysalan organisaatiot (jatkossa yhteinen kehittäjäryhmä) yhdessä Hyvis ICT Oy & Solita Oy kanssa.

Palvelun tarjoaa

Tulevaisuuden hyvinvointipalvelujen tekijä

Sähköiset sosiaali- ja terveyspalvelut kansalaisen ja ammattilaisen arjen avuksi – se on meidän tehtävämme. Haluamme olla johtava sähköisen asioinnin ja hyvinvointiratkaisujen kehittäjäkumppani. Kehitämme valtakunnallisesti integraatioalustaa ja modulaarisia rajapintoja.

Ota yhteyttä:
Jana Pullinen, Hyvis-ICT Oy
p. 044 700 2805
jana.pullinen@hyvis-ict.fi

Kuinka sen saa käyttöön?

Hankinta on jo valmiiksi kilpailutettu.

Hyvis-ICT Oy:n kanssa tehdään sopimus ratkaisun elinkaarimallin mukaisesta hallinnasta ja kansallisten määrityksien noudattamisesta.

Käyttöönotto, vaihtoehto 1. Kunta tai kuntayhtymä, joka ei liity Hyvis-ICT:n kautta, tekee liittymissitoumuksen KL-Kuntahankintojen puitesopimukseen liittymisestä:

– Liittyjä tekee sopimuksen oman sidosryhmätoimittajansa tai Solitan kanssa ratkaisun käyttöönotosta

– Liittyjä tekee toimitussopimukset ja palvelusopimukset Solita Oy:n kanssa

Käyttöönotto, vaihtoehto 2. Hyvis-ICT:n kautta liittyvä (Hyvistä käyttävä tai Hyvikseen liittyvä alue):

– Tekee ylläpito-, tuki- ja palvelusopimuksen Hyvis-ICT:n kanssa

– Tekee ratkaisun käyttöönotosta toimitussopimuksen Hyvis-ICT:n kanssa

Lisenssikustannuksia ei ole

Jatkokehitys hyödyttää aina kaikkia toimijoita, joten se on erittäin kustannustehokasta. Jatkokehitystä ohjaa kokonaisuuteen liittyvä hallintamalli.

Kustannuksia kertyy:

1. Kertaluonteinen käyttöönottokustannus

– Tarvittavien paikallisten integraatioiden kehittäminen
– Oman työn kustannukset liittyen palvelun konfigurointiin ja toimintamallien muuttamiseen

2. Jatkuvan palvelun kustannukset

– Käyttöpalvelumaksu
– Tukipyyntöjen käsittely
– Tilattu jatkokehitys ja muutostyöt

Palvelun tarjoaa

KL-Kuntahankinnat Oy on Suomen Kuntaliitto ry:n omistama vuonna 2008 perustettu valtakunnallinen yhteishankintayksikkö. Kilpailutamme asiakkaidemme puolesta puitesopimuksia ja vastaamme niiden sopimushallinnasta.

Palvelun tarjoaa 

Digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys

Kehitämme uutta liiketoimintaa ja palveluja yrityksille ja julkishallinnon kautta kaikille suomalaisille.

Ota yhteyttä:
Vesa Sainio, Solita Oy
p. 040 506 2268
vesa.sainio@solita.fi