Tulevia ominaisuuksia mm.

Liittäminen Kanta-palveluun

Liittäminen Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin

– Palveluhakemiston ja palvelutietonäkymien hyödyntäminen asiakkaan ohjaamiseen (palvelutietovarantojen ja palveluhakemiston jatkohankkeen kanssa yhteistyössä).

– Kansallisen rooli- ja valtuutuspalvelun puolesta-asiointi.

Omahoitorajapintojen (ODA) kehittäminen

– Heräterajapintoja, joilla asiakas voidaan ohjata omahoidosta sote-palveluihin.

Tulevia ominaisuuksia mm.

Perustietojärjestelmärajapintojen laajentaminen

– Nykyisien ajanvarausrajapintojen hyödyntäminen käytössä oleviin potilas- ja asiakastietojärjestelmiin.

– Lähetteellisen kaksisuuntaisen ajanvarauksen integraatiototeutuksen jatkomäärittely.

– Erikoissairaanhoidon lähetteellinen moniajanvarauksen integraatiototeutuksen määrittely. Määrittelyssä selvitetään moniajanvarauksen integraation toteutusmalli huomioiden seuraavat osatavoitteet: ajanvarauspyyntö, ajanvarauspakettien hallinta ja liittäminen hoito-/palvelupolkuihin.

Palvelua kehitetään aktiivisesti

Kehityksen tiekartta